Käimasolevad projektid

PAIDE NOORTE TÖÖMALEV

Paide noorte töömaleva eesmärgiks on pakkuda 13.-18.aastastele noortele võimalust suvevaheajal veeta oma aega arendavalt. Noor saab oma esimese töökogemuse, meeskonnatöö kogemuse, võimaluse arendada oma sotsiaalseid oskusi toetatud ja turvalises keskkonnas.
Malevlaste peamisteks tööülesanneteks on heakorratööd, abitööd teeninduses ja talus.
Töötatakse peamiselt 4 tundi päevas ning peale tööd viiakse läbi ühistegevusi nii noorte endi kui rühmajuhtide eestvedamisel.
Maleva rühmad kestavad 10 päeva.

Rühmad töötavad Anna-Tarbja, Roosna-Alliku ja Paide piirkonnas.

Töömalev 2021
Alustame ettevalmistusi suviseks töömalevaks. Palume 13.-18.aastastel Paide linnas elavatel noortel avaldada arvamust ja teha ettepanekuid, vastates lihtsale küsimustikule /link FB/. Vastuseid ootame 21.aprilliks.

  1. Minu ettepanekud maleva tööde osas
  2. Minu ettepanekud vaba aja sisustamise osas

Paide Linna noortemalev 2021“
Projekti elluviimise aeg: 14. juuni – 24. august 2021
Osalevate noorte arv: 64
Noortemaleva toetajad:
AS Põlluvara, Paide linn ja Haridus-ja Noorteamet
Noortele mitmekülgse töökogemuse pakkumise eest täname koostööpartnereid:
MTÜ Allika Lastehoid, MTÜ Uus Ruum, Paide Uuskasutuskeskus, Paide Päästekomando, Sargevere mõisakohvik Emmeliine, Anna pood, Anna Vaba Aja maja, Tarbja Lasteaed-kool, Kõrsi talu, AS Paide Haldus, Kohvik Sushi Mushi, Tainascatering, Ajakeskus Wittenstein .

Malevapäeva elamused ja kogemused on noorte poolt jäädvustatud maleva päevikusse.

Looduse ja loovuse laager 10.-12. aastastele noortele“
Projekti elluviimise aeg: 18.-20. aug.2021
Osalevate noorte arv: 15
Noortemaleva toetajad:
Paide linna ja Haridus- ja Teadusministeerium (toetus õpihuvilaagrite korraldamiseks eesmärgiga leevendada kriisist tingitud negatiivseid mõjusid teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni hoidmisele.

Korraldasime laagri koostöös Allika Lastehoiu (MTÜ) ja Paide Hillar Hanssoo Põhikooliga. Kolm laagripäeva olid vaheldusrikkad: noored said uusi teadmisi looduse, keemia ja kunsti töötubades ning matkaks valmistumisel. Liikumine, see oli kogu laagrit läbiv teema: trikipulgad, lastejooga, metsaretk, skatepark ning jalutuskäigud ühistegevustele. Oma mõtteid ja tundeid väljendati läbi kunsti. Meelelahutusena pakkusime Tarbja Noortetoas, näomaalinguid tehes ja endale rinnamärke valmistades ning igal vabal hetkel ühiselt mängides. Laagri kolmandal päeval oli väljasõit Kalamatsi Meiereisse ja Kaljusalu tallu, kus tutvusime loomadega ja veetsime nende keskel aega.

Noored on ISE tegijad“
Projekti elluviimise aeg: 05. 08.2021- 06.12.2021
Haridus ja Noorteamet projektikonkurss“ Noorte heaks“
Sihtgrupp: 11.-16. aastased noored

Projekti idee leidmiseks analüüsisid noored, milline on piirangute mõju olnud neile ja eakaaslastele ning mis on see, mis aitab kaasa covid kriisi mõjude leevendamisel. Arutelu tulemusena jõudsid noored vajaduste ja lahendusteni, mida oleks vaja teha, et noored taas omavahel rohkem suhtleksid, sooviksid koos käia ning saaksid omavahel paremini läbi. Oluliseks peeti sobivat keskkonda, otsekontakti, isetegemist ja tegevusi, mis ühendaks, annaks sündmuste korraldamiseks oskusi ning pakuks eduelamust. Tegevusi planeerides soovisid noored korraldada kohtumisõhtuid ja koolitusi ning tunnustada noori aastalõpusündmusel. Natuke isetegemist said projekti eestvedajad proovida juba suvises keskväljakuprogrammis Paideway.