Paide Noorsootöö Kogu

2017.a. omavalitsuste haldusreform liitis piirkonna noorsootööasutused üheks keskuseks. Piirkonna noorsootöö asutused ja noortevaldkonna  eestvedajad asusid noorsootöö korraldust hindama. Nägime, et vaja on olemasolevaid ressursse paremini kasutada ja täiendada, noorte sotsiaalseid oskuseid arendada ning uusi võimalusi leida. Analüüsi tulemusena sündis kokkulepe – astume koos edasi piirkondlikus noorsootöö arendamises.
Sündis Paide Noorsootöö Kogu, mida veab eest Paide Avatud Noortekeskus ja kus vaba tahte alusel löövad kaasa noored, noorsootöö tegijad ja sidusvaldkondade eestvedajad.
Noorsootöö Kogu loob tingimused ühiseks inforuumiks, paremaks ressursside kasutamiseks ning valdkonnaüleseks koostööks ja koosloomeks.