Käimasolevad projektid

PAIDE NOORTE TÖÖMALEV

Paide noorte töömaleva eesmärgiks on pakkuda 13.-18.aastastele noortele võimalust suvevaheajal veeta oma aega arendavalt. Noor saab oma esimese töökogemuse, meeskonnatöö kogemuse, võimaluse arendada oma sotsiaalseid oskusi toetatud ja turvalises keskkonnas.
Malevlaste peamisteks tööülesanneteks on heakorratööd, abitööd teeninduses ja talus.
Töötatakse peamiselt 4 tundi päevas ning peale tööd viiakse läbi ühistegevusi nii noorte endi kui rühmajuhtide eestvedamisel.
Maleva rühmad kestavad 10 päeva.

Rühmad töötavad Anna-Tarbja, Roosna-Alliku ja Paide piirkonnas.

Töömalev 2021
Alustame ettevalmistusi suviseks töömalevaks. Palume 13.-18.aastastel Paide linnas elavatel noortel avaldada arvamust ja teha ettepanekuid, vastates lihtsale küsimustikule /link FB/. Vastuseid ootame 21.aprilliks.

  1. Minu ettepanekud maleva tööde osas
  2. Minu ettepanekud vaba aja sisustamise osas