Rühmade info

TARBJA-ANNA RÜHM
AEG: 14.06 –  29.06.2021 (10 päeva)
SIHTGRUPP: 10 kohalikku noort vanuses 13-18 eluaastat
TÖÖ: tööd kogukonnas

ROOSNA-ALLIKU RÜHM
AEG: 14.06 – 29.06.2021 (10 päeva)
SIHTGRUPP: 10 kohalikku noort vanuses 13-18 eluaastat
TÖÖ: 1 nädal tööd kogukonnas ja 1 nädal tööd talus

PAIDE I RÜHM
AEG: 14.06 – 18.06.2021 (5 päeva)
SIHTGRUPP: 15 kohalikku noort vanuses 13-14 eluaastat
TÖÖ: tööd kogukonnas ja talus

PAIDE II RÜHM
AEG: 28.06. – 02.07.2021 (5 päeva)
SIHTGRUPP: 15 kohalikku noort vanuses 13-14 eluaastat
TÖÖ: tööd kogukonnas ja talus

PAIDE III RÜHM
AEG: 05.07 – 16.07.2021 (10 päeva)
SIHTGRUPP: 15 kohalikku noort vanuses 15-18 eluaastat
TÖÖ: 1 nädal tööd kogukonnas ja 1 nädal tööd talus

Järvamaa malevate kokkutulek: 16.-17.august 2021

NB! Paide Avatud Noortekeskus jätab endale õiguse malevasuve 2021 korralduslikeks muudatusteks. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorrale Eesti riigis, juhindume valitsuse (sh ka Paide linna) korraldustest. Kõikidest planeeritavatest muudatustest anname infot sotsiaalmeedia vahendusel. Lisaküsimused saada: info@paideank.ee