Malevasse registreerimise info ja avaldus

– Algas kandideerimine Paide linna noorte töömalevasse. Malevasse kandideerimine on avatud 13-18 aastastele noortele 25.aprillist kuni 15.maini.

– Ühtekokku saab malevas tööd 50 noort viies erinevas rühmas. Rühmad töötavad suvekuudel Tarbja-Anna, Roosna-Alliku, Nurmsi ja Paide piirkonnas. Tööd tehakse vähemalt 4 tundi päevas ning töötasu arvestuseks on brutotasuna 3,86 € /tund.

– Noor, kes saab töömalevasse kandideerida, peab olema maleva alguseks 13 aastat vana.

– Tehakse kergemaid haljastus- ja heakorratöid, noorte hulgas on populaarsed erinevad talutööd. Järjepidevalt on noortele headeks tööandjateks olnud SA Paide Haldus, MTÜ Allikaväe lapsed (lastehoid), SA Wittenstein, toitlustusettevõtted SushiMushi ja Tainas Catering, Uuskasutuskeskus, Kõrsi Talu. Sel aastal lisanduvad veel Põhjaka mõis, Räägu Pere Linnutalu, R&T Talu OÜ (marja- ja köögiviljakasvatus, linnu- ja loomakasvatus).

– Suvine töömalev ei ole pelgalt töötegemise koht. Iga malevasse soovija peaks arvestama ka oma panuse andmisega ühistegevustesse, mille raames on noorel võimalus omandada ja lihvida eluks vajalikke oskusi ja saada teadmisi, mis toetavad tulevikus tööellu astumist. Oluliseks peame ka malevasse kandideerija osalemist karjääriõppe-töötoas „Motivatsioonikiri“.

– Kandideerimiseks vajalik teave on üleval Paide Avatud Noortekeskuse ja noortetubade FB lehtedel.