Malevasse registreerimise info ja avaldus

 

– Ühtekokku saab malevas tööd 50 noort viies erinevas rühmas. Rühmad töötavad suvekuudel Tarbja-Anna, Roosna-Alliku, Nurmsi ja Paide piirkonnas. Tööd tehakse vähemalt 4 tundi päevas.

Paide Noortemalevasse 2024 on oodatud  kandideerima  Paide linnas elavad noored

vanuses 13- 17. eluaastat.

1. Täida allolev kandideerimisavaldus  ja motivatsioonikiri. Malevasse kandideerib alati rohkem noori, kui on kohti pakkuda.  Võta aega selle ankeedi täitmiseks ja loo endast hea esmamulje, et osutuksid valituks!
https://forms.gle/WtSxwJ4vhG6bEMgp9
2. Kui vajad abi ankeedi täitmisel või motivatsioonikirja koostamisel , siis küsi abi, aga ära lase seda enda eest ära täita.
3. Oota vastust  ja sobivuse korral kutset grupivestlusel osalemise kohta. Info tuleb sinu poolt edastatud e-posti aadressile hiljemalt 10.05 
3. Kohustuslik on  lapsevanema või hooldaja kinnitus, et ka tema on Sinu töötamisega nõus. ( info saadetakse koos vastusega 10.05)
4. Malevas töötamiseks sõlmitakse Sinuga kirjalik tööleping
5. Töötamisele eelneb tööohutuse  ja karjääriteemaline koolitus, mis on  on kohustuslik. ( Kuupäev selgub)
6. Maleva tööpäeva pikkus on 4 tundi.  Töötasu on bruto  4.90 eurot/tund.
7. Malevaprogramm sisaldab  lõunasööki ja ühistegevuste( sh koolitused)  programmi, mis on kohustuslik malevaprogrammi osa.

 

– Noor, kes saab töömalevasse kandideerida, peab olema maleva alguseks 13 aastat vana.

– Tehakse kergemaid haljastus- ja heakorratöid, noorte hulgas on populaarsed erinevad talutööd. Järjepidevalt on noortele headeks tööandjateks olnud SA Paide Haldus, MTÜ Allikaväe lapsed (lastehoid), SA Wittenstein, toitlustusettevõtted SushiMushi ja Tainas Catering, Uuskasutuskeskus, Kõrsi Talu,  Põhjaka mõis, Räägu Pere Linnutalu, R&T Talu OÜ (marja- ja köögiviljakasvatus, linnu- ja loomakasvatus).

– Suvine töömalev ei ole pelgalt töötegemise koht. Iga malevasse soovija peaks arvestama ka oma panuse andmisega ühistegevustesse, mille raames on noorel võimalus omandada ja lihvida eluks vajalikke oskusi ja saada teadmisi, mis toetavad tulevikus tööellu astumist. Oluliseks peame ka malevasse kandideerija osalemist karjääriõppe-töötoas „Motivatsioonikiri“.