Paide noorte töömalev

Paide noorte töömaleva eesmärgiks on pakkuda 13.-17.aastastele noortele võimalust suvevaheajal veeta oma aega arendavalt. Noor saab oma esimese töökogemuse, meeskonnatöö kogemuse, võimaluse arendada oma sotsiaalseid oskusi toetatud ja turvalises keskkonnas.
Malevas tehtavad tööd on enamasti heakorratööd, abitööd teeninduses ja talus, mis on lihtsad ja kõigile jõukohased.
Töötatakse peamiselt 4 tundi päevas ning peale tööd viiakse läbi ühistegevusi nii noorte endi kui rühmajuhtide eestvedamisel. Malevlaste tunnitasu on 4.90 €
Maleva rühmad kestavad 5 – 10 päeva.
Rühmad töötavad Anna-Tarbja, Roosna-Alliku ja Paide piirkonnas.