7 päeva aktiivset tegevust

Noorteaktiivi omaalgatuslik projekt „MTE – Minu tulevik = Edukas ja ettevõtlik“

Noorteaktiivi omaalgatuslik projekt „MTE – Minu tulevik = Edukas ja ettevõtlik“

Rahastaja: Haridus- ja Noorteamet/Ideeviit/Noorte omaalgatus
Periood: 01.10.2020 – 01.12.2020

Eesmärk: Projekti algatusmeeskond on koos eakaaslastega tunnetanud, et koolis käsitletakse vähe tulevikuelu planeerimist puudutavaid teemasid. Seetõttu on noored pärast kooli lõpetamist sageli nõutud, mida siis edasi ette võtta, mida teha? Eelkõige soovivad noored julgustamist, praktilisi teadmisi ja võimalust küsida ning arutleda. Et probleemile lahendus leida ja täiendada koolis saadavaid teadmisi, käivitub projekt, kuhu kaasatakse koostööpartnerid, kes noortele soovitud probleemide lahendamiseks abiks saavad olla. Kohalik ettevõtja tutvustab ettevõtte edulugu, töötubade käigus omandavad noored teadmisi: mis on elukestev õpe ja mida saab noor ära teha ettevõtlikkuse arendamiseks?  Projektis osalemine  julgustab  noori otsima vastuseid küsimustele, kuidas leida ja kujundada ise võimalusi tuleviku planeerimiseks. Arutelu tulemusena kasvab noortes julgus küsida ning jagada  kogemusi.

Edukas projekti elluviimine innustab meeskonda uuteks ideedeks ja teostusteks.

Tulemus: Algselt 2020.a. novembris toimuma pidanud projekt lükkus kehtestatud piirangute tõttu edasi ning toimus 28.jaanuaril 2021. Tegevused toimusid Zoomi vahendusel, kus Paide Hillar Hanssoo Põhikooli 7-9 klassi õpilased said osaleda inspiratsioonipäeval. Pizzakioski esindaja rääkis pizza eduloost, ning Changemakersi esindaja rääkis kuidas enda õpilasfirmat luua. Projekti ideede genereerimise töötoas, saime mitmeid huvitavaid ideid mida noortekas võiks teha.

Paide linnaleht 2021 veebruarhttps://paide.kovtp.ee/documents/2302793/29987477/veebruar+linnaleht_trykk_uus.pdf/1652b548-1ae1-41ce-9543-bcb359bea35c

Paide noorte omaalgatuslik projekt „MTE ehk Minu tulevik = Edukas ja ettevõtlik“ sai 679 eurose toetuse ja heade koostööpartneritega edukalt tehtud!

Keily-Marleen Frei ja Karmen Danjuk tulid välja mõttega, et soovivad rohkem teada, mil moel julgustada noori otsima vastuseid neid huvitavatele küsimustele, kuidas leida ja kujundada ise võimalusi tuleviku planeerimiseks. Mõte vormus projektiks  „MTE ehk Minu tulevik = Edukas ja ettevõtlik“ ja sai teostamiseks ka 679 eurot. Koostöös noorsootöötaja Piretiga kaasati koostööpartneriteks Eesti Töötukassa Järvamaa osakond ja karjääriinfo spetsialist Silja Talviste, kes vedas töötuba „Millised on tuleviku erialad ja mida panna tähele oma karjääri kujundamisel“; Changemaker ja Kerly Piirsalu tutvustasid oma töötoas, millest alustada, kuidas arendada ja millised on ohud oma õpilasfirma loomisel; noorsootöötaja Piret Ranne ja Eesti ANKi esindaja Riin Luks’iga koostöös viidi läbi projekti kirjutamise, ideede genereerimise töötuba ning Pizzakioski esindaja rääkis pizza eduloost.
Projektis osalemine julgustas noori otsima vastuseid küsimustele, kuidas leida ja kujundada ise võimalusi tuleviku planeerimiseks.
Noored soovisid projekti käigus julgustamist, praktilisi teadmisi ja võimalust küsida ning arutleda. Arutelude tulemusena kasvas noortes julgus küsida ning jagada endi kogemusi. Edukas projekti elluviimine innustas meeskonda uuteks ideedeks.
Projekt pidi toimuma juba novembrikuus, kuid piirangutega seoses lükkus see mitmeid kordi edasi ning inspiratsioonipäev toimus lõpuks koostöös Paide Hillar Hanssoo Põhikooli 7.-8.klasside õpilastega zoom-keskkonnas, mis nõudis algsete plaanide ümberkorraldamist, uuega kohanemist.
Paide Avatud Noortekeskus tänab südamest rahastajaid, koostööpartnereid ja Pizzakioski kinkekaartide eest ning tunnustab projekti algatanud noori!