Paide Avatud Noortekeskuse Noorteaktiiv

Paide Avatud Noortekeskuse noorteaktiiv loodi 2019 sügisel omaalgatuslikult, mille peamiseks eesmärgiks on noorte esindamine noortekeskuse töö suunamisel ja ürituste korraldamisel.

Aktiivi noored korraldavad erinevaid sündmusi ja aitavad noortekeskuse tegevusi ellu viia, on noorte omaalgatuslike projektide ideede algatajad ja elluviijad. Korraldavad kohtumisi teiste noorteaktiividega, et koos arendada kohalikku noorsootööd ning jagada kogemusi.

Noorteaktiiv on mõeldud 11.-18. aastastele noortele. Kui Sina tunned, et soovid kaasa rääkida noori puudutavates küsimustes, siis tule ja löö kaasa! Võta ühendust meie noorsootöötajaga.